Centrum Babylon
Centrum kongresowe - motywujące spotkania firmowe
Centrum Babylon
Lunapark - morze atrakcji dla dzieciaków
Centrum Babylon
Unikalny styl i komfort zakwaterowania
Centrum Babylon
Wodna rozrywka w antycznym świecie

Twój doradca

Anna Bolek
tel. 12-384-86-15
kom. 797-903-120
Infolinia czynna w godzinach:
8:00 - 18:00
Anna Choptiana
tel. 12-384-86-10
kom. 798-228-375
Infolinia czynna w godzinach:
8:00 - 18:00
Gabrysia Stąpała
tel. 12-384-86-12
kom. 798-228-331
Infolinia czynna w godzinach:
8:00 - 18:00
annaf annach gabrysia

Pakiety pobytowe

Reguamin aquaparku Centrum Babylon

1. Każdy gość AQUAPARKU (gość) w wielofunkcyjnym  kompleksie CENTRUM BABYLON, a. s. zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień. Regulamin znajduje się  bezpośrednio przy  wejściu do AQUAPARKU, przy dyżurce ratowniczej oraz na stronie internetowej CENTRUM BABYLON. Wejście na teren AQUAPARKU jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.  
Osoby przebywające na terenie AQUAPARKU zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń obsługi oraz zaleceń w formie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
2. Dzieci do lat 7 mogą  przebywać w AQUAPARKU wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich (powyżej 18 lat), które ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci w czasie ich pobytu w AQUAPARKU.
3. Gość jest zobowiązany zdjąć swoje obuwie przed wejściem do miejsc do przebierania i zamknąć swoją odzież w przeznaczonych do tego szafkach zamykanych na klucz. Większe przedmioty należy przechowywać w szatni centralnej, która mieści się bezpośrednio przy głównym wejściu do kompleksu. Naszym gościom zalecamy nosić klucz od szafki cały czas pobytu w AQUAPARKU przy sobie, bo w razie jego zgubienia prowadzący (CENTRUM BABYLON, a.s.) nie odpowiada za uszkodzenie lub kradzież przedmiotów pozostawionych w szafce.
4. Zalecamy nie zostawiać cennych przedmiotów w szafkach. Każdy gość ma możliwość skorzystania z sejfu w recepcji AQUAPARKU (usługa płatna). Jeżeli gość nie skorzysta z tej możliwości, to prowadzący nie odpowiada za cenne przedmioty gościa.
5. Przed wejściem do basenu każdy gość powinien się dokładnie umyć bez kąpielówek pod prysznicem.
6. Wstęp na halę basenów możliwy jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym i obuwiu przeznaczonym do zajęć na hali basenowej (lub boso).
7. Brodzik dziecięcy ze zjeżdżalnią jest przeznaczony tylko dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pobyt nagich dzieci w basenach jest zabroniony.
8. W całym kompleksie AQUAPARKU obowiązuje surowy zakaz palenia i konsumpcji artykułów żywnościowych poza wyznaczonymi miejscami. Nie należy wnosić jedzenia i napojów do AQUAPARKU. Wyjątek stanowi pokarm dla niemowląt.
9. Z gumą do żucia wstęp do AQUAPARKU jest zabroniony.
10. Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie AQUAPARKU osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Na terenie AQUAPARKU obowiązuje zakaz  wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów.
12. W basenach zabrania się biegania, popychania, skakania z brzegów i używania piłek. Jakiekolwiek  niegrzeczne zachowanie gościa  wobec innych gości jest  niedopuszczalne.
13. Przy małej liczbie gości niektóre atrakcje AQUAPARKU (z wyjątkiem zjeżdżalni i ślizgawek, jacuzzi i podwodnych świateł) mogą być uruchamiane „na życzenie“ lub z przerwami.
14. Na zjeżdżalni należy bezwarunkowo przestrzegać zaleceń obsługi lub wskazań urządzenia sygnalizacyjnego. Zabrania się zjeżdżania z  głową do przodu, zjeżdżania więcej niż 1 osoby na raz oraz korzystania ze zjeżdżalni przez osoby nieumiejące pływać i przez dzieci w wieku przedszkolnym.
15. Do AQUAPARKU nie mają wstępu osoby chore, osoby cierpiące na choroby włosów, skóry lub inne choroby zakaźne oraz osoby w widoczny sposób nieprzestrzegające zasad higieny osobistej. Zabronione jest wynoszenie jakichkolwiek przedmiotów należących do wyposażenia AQUAPARKU poza jego obszar.
16. W przypadku zgubienia klucza od szafki lub w przypadku zaginięcia rzeczy osobistych jest gość powinien bezzwłocznie zawiadomić  ratownika lub pracownika recepcji AQUAPARKU, który dokona zapisu o tym wydarzeniu. Gość otrzyma podpisaną kopie zapisu.  
17. W przypadku jakiegokolwiek urazu gościa lub innego nadzwyczajnego zdarzenia należy obowiązkowo i bezzwłocznie zawiadomić ratownika lub pracownika recepcji AQUAPARKU. Ratownik udzieli pierwszej pomocy, dysponuje apteczką, a jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, wezwie karetkę pogotowia. O takim zdarzeniu musi być obowiązkowo dokonany zapis w Książce Wypadków. Gość, osoba odpowiedzialną za dziecko lub opiekun dziecka otrzyma podpisaną kopię zapisu.  
18. Goście przyjmują do wiadomości, że osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do zaleceń personelu, mogą być usunięte z terenu aquaparku bez zwrotu opłaty za wstęp. Ponadto, w razie interwencji służby porządkowej, gość jest obowiązany zapłacić na miejscu opłatę manipulacyjną w wysokości 200 CZK.
19. W razie zgubienia lub uszkodzenia magnetycznej karty wstępu gość jest obowiązany zapłacić na miejscu opłatę manipulacyjną w wysokości 300 CZK. W razie zgubienia klucza od szafki wynosi opłata manipulacyjna 100 CZK.
20. Pobyt w AQUAPARKU można przerwać za opłatą 20 CZK bez względu na wysokość ceny wstępu. Opłata pobierana jest w recepcji Aquaparku.
21. Za wszystkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu  ponosi odpowiedzialność gość i w przypadku wystąpienia szkody CENTRUM BABYLON, a.s będzie żądać odszkodowania.
 
Prosimy gości, aby ewentualne zażalenia, uwagi i propozycje ulepszeń przekazywali obsłudze AQUAPARKU lub skorzystali ze skrzynki w CENTRUM BABYLON.
 
Drodzy Goście, dziękujemy za odwiedzenie i zapraszamy ponownie.
CENTRUM BABYLON

Sprawdź inne miejsca na udany wypoczynek