Centrum Babylon
Centrum kongresowe - motywujące spotkania firmowe
Centrum Babylon
Lunapark - morze atrakcji dla dzieciaków
Centrum Babylon
Unikalny styl i komfort zakwaterowania
Centrum Babylon
Wodna rozrywka w antycznym świecie

Twój doradca

Anna Bolek
tel. 12-384-86-15
kom. 797-903-120
Infolinia czynna w godzinach:
8:00 - 18:00
Gabrysia Stąpała
tel. 12-384-86-12
kom. 798-228-331
Infolinia czynna w godzinach:
8:00 - 18:00
Anna Choptiana
tel. 12-384-86-10
kom. 798-228-375
Infolinia czynna w godzinach:
8:00 - 18:00
annaf gabrysia annach

Pakiety pobytowe

Regulamin Klubu animacyjnego

 1. Klub animacyjny to klub dla dzieci poniżej dwunastego roku życia. Klub jest częścią Hotelu Babylon**** i jest obsługiwany przez CENTRUM BABYLON, a.s., z siedzibą Nitranská 1, 460 12 Liberec.

 2. W animatorów mogą w określonych godzinach odwiedzin (godziny pracy dostępne są na tablicy przy klubie). Klub dostępny jest wyłącznie dla dzieci gości Hotelu Babylon**** w towarzystwie rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, która ukończyła 18 lat (dalej jako "opiekun").

 3. Wstęp do klubu animacyjnego możliwy po wcześniejszym wpisaniu dziecka do rejestracji (imię i nazwisko, numer pokoju).  Wpisanie dziecka przez opiekuna oznacza zgodę regulaminu Klubu animacyjnego.

 4. Dla dzieci do 3 lat dostępny jest Pokój zabaw z zabawkami. Dla dzieci powyżej 3 lat przygotowany jest program codzienny program animacyjny. Codzienny program animacyjny zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń, przy Klubie animacyjnym. Może nie być konieczne inne działania w tej dziedzinie

 5. Gry lub inne urządzenie umieszczone w Klubie animacyjnym muszą pozostać na obszarze  Klubu animacyjnego.

 6. Opiekun musi być dostępny przez cały pobyt dziecka w Klubie animacyjnym, aby sprawować odpowiedni nadzór nad dzieckiem, towarzyszyć mu w czasie jego działań oraz zapobiec potencjalnej szkody dziecka.

 7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwa dziecka przebywającego w Klubie animacyjnym zawsze ponosi opiekun. Zespół animatorów zapewnia organizację, program oraz prowadzenie animacji. Animatorzy dbają o bezpieczeństwo każdego dziecka i interweniują w przypadku braku reakcji opiekuna.

 8. Jeżeli dziecko pozostanie w Klubie animacyjnym bez nadzoru w czasie godzin otwarcia Klubu animacyjnego, to pracownik zobowiązany jest odprowadzić dziecko do Pokoju zabaw znajdującego się obok Klubu animacyjnego.

 9. W Klubie animacyjnym nie mogą przebywać dzieci chore zakaźnie lub z infekcją. Opiekun zobowiązany jest rozważyć pobyt dziecka w Klubie animacyjnym, jeżeli zauważy oznaki rozwijającej się choroby.

 10. Osoby przebywające na terenie Klubu animacyjnego odpowiedzialne są za rzeczy osobiste. Klub animacyjny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody materialne wynikające z utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży.

 11. Osoby przebywające na terenie Klubu animacyjnego zobowiązane są do zachowywania się w taktowny sposób wobec innych osób oraz szanować sprzęt i zabawki znajdujący się w Klubie animacyjnym. Opiekun jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko wobec innych osób lub sprzętów.

 12. W Klubie animacyjnym zabronione jest przebywanie gości nie przestrzegających higieny osobistej oraz pod wpływem środków odurzających. Na terenie Klubu animacyjnego obowiązuje zakaz palenia, picia alkoholu oraz innych napojów i substancji uzależniających.

 13. Osoby przebywające na terenie Klubu animacyjnym zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu.
Sprawdź inne miejsca na udany wypoczynek